Ambalaža sa sigurnosnim osiguračem

Okrugla posuda od 200ml s poklopcem i sigurnosnim osiguračem

Okrugla posuda od 250ml s poklopcem i sigurnosnim osiguračem

Okrugla posuda od 0,5l s poklopcem i sigurnosnim osiguračem

Okrugla posuda od 1l s poklopcem i sigurnosnim osiguračem

Četvrtasta posuda od 1l s poklopcem i sigurnosnim osiguračem

Četvrtasta posuda od 2l s poklopcem i sigurnosnim osiguračem