foodpackbasic

EPA Foodpack Basic

STROJEVI I LINIJE ZA ZATVARANJE
U gotove posude proizvod se dozira ručno ili dozatorom, a postupak ubacivanja internog plina, vakumiranja i zatvaranja odvija se automatski pojedinačno ili kontinuirano.

EPA Foodpack Basic
– Dimenzije: 900 x 950 x 600 mm
– Kapacitet: 400 ciklusa/h (bez vakuma/plina)
– Radni prostor za posude:
Jednostruki kalup 320 x 260 x 80 mm
Dvostruki kalup 150 x 260 x 80 mm
– Snaga: 2 kW – 220 V – 50 Hz
– Potrošnja zraka: 2,5 l/min, tlak 6 bara konst.
– Težina: 50 kg
– Pakiranje: pojedinačno